Pædagogisk praksis

Der er i øjeblikket 18 borgere med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle har brug for hel eller delvis støtte i hverdagen. Enkelte har verbalt sprog. Til de øvrige benyttes alternativ kommunikation såsom billeder, tegn til tale og konkreter. Vi vægter at den pædagogiske praksis bliver en del af de daglige gøremål.